Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resa4-grekisk-o-semester från svenska till italienska

Översätt resa4-grekisk-o-semester till andra språk