Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resa4-hotell-i-milano från svenska till italienska

Översätt resa4-hotell-i-milano till andra språk