Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resa5-solresa-till-dubai från svenska till italienska

tillper
tilla
tillda
vadcosa
fråndi
oche
demli

Översätt resa5-solresa-till-dubai till andra språk