Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resamedina-med-wellness från svenska till italienska

medcon
meda
detci

Översätt resamedina-med-wellness till andra språk