Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resaminiweekend-till-london från svenska till italienska

Annons
tillda
tillper
tilla
Annons
vadcosa
fråndi
Annons
oche
Annons
demli
Annons

Översätt resaminiweekend-till-london till andra språk