Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resamot-solen-i-malaga från svenska till italienska

Översätt resamot-solen-i-malaga till andra språk