Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta rispettare från italienska till svenska

sig
pertill
atill
datill

Översätt rispettare till andra språk