Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta roa sig från svenska till italienska

sig
tillda
tilla
tillper
kanpuò
nergiù

Översätt roa sig till andra språk