Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sätta sin fot från svenska till italienska

sig
nergiù

Översätt sätta sin fot till andra språk