Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sätta fast från svenska till italienska

Annons
sig
Annons
nergiù
Annons

Översätt sätta fast till andra språk