Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sätta sig, slå sig ner från svenska till italienska

Annons
sig
Annons
nergiù
tillda
tilla
tillper
Annons
vadcosa
Annons
kanpuò
Annons

Översätt sätta sig, slå sig ner till andra språk