Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta se upp för inflationen från svenska till italienska

ärsono
jagio
NiLei
härqui
tilla
tillda
tillper

Översätt se upp för inflationen till andra språk