Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sedan 1870 från svenska till italienska

poi
somche

Översätt sedan 1870 till andra språk