Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ses som något negativt från svenska till italienska

somche
attche

Översätt ses som något negativt till andra språk