Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sett från pappans sida från svenska till italienska

fråndi
tilla
tillda
tillper
oche

Översätt sett från pappans sida till andra språk