Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ska vi gå dit? från svenska till italienska

Annons
ditci
jagio
Annons
vadcosa
Annons
vardove
härqui
Annons
Annons

Översätt ska vi gå dit? till andra språk