Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta skulle du vilja g�� till cafeterian från svenska till italienska

tillda
tilla
tillper
vadcosa

Översätt skulle du vilja g�� till cafeterian till andra språk