Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som huvudrätt från svenska till italienska

somche
attche
medcon
detci

Översätt som huvudrätt till andra språk