Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta spannmål, spannmålet från svenska till italienska

Översätt spannmål, spannmålet till andra språk