Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sprida sig till andra organ från svenska till italienska

tillper
tilla
tillda
sig
meda
medcon

Översätt sprida sig till andra organ till andra språk