Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ställa sig till förfogande från svenska till italienska

tilla
tillda
tillper
sig
oche

Översätt ställa sig till förfogande till andra språk