Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sta bevendo från italienska till svenska

comehur
luihan
eoch
datill
pertill
atill

Översätt sta bevendo till andra språk