Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta stasera från italienska till svenska

ciaohej

Översätt stasera till andra språk