Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sto per uscire från svenska till italienska

jagio
brabene
oche

Översätt sto per uscire till andra språk