Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sysselsätta sig med från svenska till italienska

medcon
meda
sig
somche
detci
tillda
tilla
tillper

Översätt sysselsätta sig med till andra språk