Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tante grazie från italienska till svenska

pertill
datill
atill

Översätt tante grazie till andra språk