Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till det sämre från svenska till italienska

tillper
tillda
tilla
detci
somche
vadcosa

Översätt till det sämre till andra språk