Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till det s��mre från svenska till italienska

tillper
tillda
tilla
detci
somche
vadcosa

Översätt till det s��mre till andra språk