Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till och med, ������ven från svenska till italienska

tillper
tilla
tillda
oche
meda
medcon

Översätt till och med, ������ven till andra språk