Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till tavlan från svenska till italienska

tilla
tillper
tillda
vadcosa
fråndi
oche

Översätt till tavlan till andra språk