Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till dem från svenska till italienska

tillper
tilla
tillda
demli
somche
vadcosa
fråndi
oche

Översätt till dem till andra språk