Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till den som från svenska till italienska

Annons
somche
Annons
tillper
tillda
tilla
Annons
attche
Annons
Annons

Översätt till den som till andra språk