Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till fots från svenska till italienska

tillda
tilla
tillper
vadcosa
fråndi
oche
demli

Översätt till fots till andra språk