Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till och med från svenska till italienska

Annons
tilla
tillda
tillper
Annons
oche
meda
medcon
Annons
Annons
Annons

Översätt till och med till andra språk