Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till och med från svenska till italienska

tilla
tillda
tillper
oche
meda
medcon

Översätt till och med till andra språk