Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till oss från svenska till italienska

tillper
tillda
tilla
vadcosa
oche
meda
medcon

Översätt till oss till andra språk