Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till slutet av månaden från svenska till italienska

tillper
tilla
tillda
vadcosa
fråndi
oche
sig

Översätt till slutet av månaden till andra språk