Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till slutet av månaden från svenska till italienska

Annons
tilla
tillda
tillper
Annons
vadcosa
fråndi
Annons
oche
Annons
sig
Annons

Översätt till slutet av månaden till andra språk