Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till vänster från svenska till italienska

Annons
tillda
tilla
tillper
Annons
vadcosa
fråndi
Annons
oche
Annons
demli
Annons

Översätt till vänster till andra språk