Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tr������ffa, ������terf������rena sig med från svenska till italienska

medcon
meda
sig
somche
detci
tilla
tillper
tillda

Översätt tr������ffa, ������terf������rena sig med till andra språk