Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tur- och returbiljett från svenska till italienska

oche
medcon
tilla
meda
tillper
tillda
varera
vardove

Översätt tur- och returbiljett till andra språk