Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tutto bene från svenska till italienska

brabene
fråndi
somche
attche

Översätt tutto bene till andra språk