Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tycker jag bättre om från svenska till italienska

jagio
attche
somche
brabene

Översätt tycker jag bättre om till andra språk