Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta typisk, karakteristisk från svenska till italienska

Översätt typisk, karakteristisk till andra språk