Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta una Casa dello Studente från italienska till svenska

Översätt una Casa dello Studente till andra språk