Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta upp och hoppa från svenska till italienska

oche
tilla
tillda
tillper
ärsono
jagio

Översätt upp och hoppa till andra språk