Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta upp till från svenska till italienska

tillda
tilla
tillper
ärsono
vadcosa
oche

Översätt upp till till andra språk