Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ursäkta jag är sen från svenska till italienska

jagio
somche
attche

Översätt ursäkta jag är sen till andra språk