Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta utmärkt, jättebra från svenska till italienska

Översätt utmärkt, jättebra till andra språk