Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vända sig till från svenska till italienska

tillper
tilla
tillda
sig
oche
demli

Översätt vända sig till till andra språk