Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vänster hand, vänstra handen från svenska till italienska

tillda
tilla
tillper

Översätt vänster hand, vänstra handen till andra språk