Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta va bene från svenska till italienska

brabene
somche
attche
detci

Översätt va bene till andra språk